Move forward with confidence

 Kurser, utbildningar och seminariedagar 2019

Kvalitet- och miljöledning
Miljö
IATF
Livsmedel

 Inspireras. Utvecklas. Implementera.

Ta del av Bureau Veritas utbildningar och utveckla er kunskap om standardarder och hur dessa kan implementeras på just din organisation - på det mest effektiva sätt.  

  •  Ett certifierat kvalitetsledningssystem visar att ni tar frågor som kvalitet och kundtillfredsställelse på största allvar. 
  • Genom våra erfarna revisorer hjälper våra utbildningar företag och organisationer att implementera sin kvalitetsledning när det gäller kvalitetsarbetet och ledningssystem.  
  • För vem? Kurserna riktar sig till dig som vill ha en praktisk förståelse för innebörden av era befintliga eller potentiellt framtida standarder och lära er använda standarderna som hjälpmedel för att bygga och utveckla ledningssystem som skapar verklig affärsnytta.
  • Alla våra kurser i kan skräddarsys och genomföras för just dig och ditt företag, helt anpassat efter era behov och önskemål.  
  • Organisationers kvalitetsansvarige handskas ofta med utmaningar med att se till att ledningssystem och kvalitetsfrågor fungerar som en integrerad och naturlig del av verksamheten. Genom våra utbildningar hjälper vi öka chanserna till naturlig implementering  
  • Alla våra kurser kan självklart även hållas på engelska / All courses can also be held in English  

Bureau Veritas Training

Sedan 1828 har vi på Bureau Veritas hjälpt organisationer världen över att utvecklas och effektiviseras genom certifiering, inspektion och rådgivning. Vi hjälper till med att utveckla innovativa lösningar för att minska risker, förbättra prestanda och främja en hållbar utveckling.  

"Utbildningen överträffade verkligen mina förväntningar. Topp betyg! "  

Global HSEQ Manager på Conecranes om utbildningen Nyheter ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  

"Ordning och reda! Bra. Gott om tid för övningar, vilket känns skönt." Anställd på ABB, om utbildningen Grundkurs - ISO9001:2015 och ISO14001:2015  

"Jag är jättenöjd med kursen. Väldigt lärorikt, med mycket möjlighet till diskussioner och förklarande exempel. Mycket roligare och mer levande än jag hade trott på förhand! "  

Deltagare om utbildningen Internrevision ISO9001 &&ISO1400

”Bra presentation kombinerad med övning som gör att du funderar på hur det fungerar i verkligheten” 

Deltagare om kursen FSC® – CHAIN OF CUSTODY (COC) – UTBILDNING I TRE STEG 

”Bra att öva på ett praktiskt case och att skriva rapport och avvikelser och sedan gå igenom det. Mycket bra att få den direkta feedbacken” Deltagare om kursen FSC® – CHAIN OF CUSTODY (COC) – UTBILDNING I TRE STEG 

Öppna utbildningar - Våren 2019


KVALITET OCH MILJÖLEDNING

Grundkurs - ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  

En väl fungerande kvalitetsledning och miljöledningssystem innebär nöjda kunder och maximerad kostnadseffektivitet genom b.la engagerade medarbetare. I denna kurs lär vi känna nyttan med ledningssystemen, dess framgångsfaktorer samt kännedom hur de bidrar till ökad effektivitet.  

NYHET: Göteborg 14-15 Maj  

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Christos Skodras


Internrevision - ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  

Interna revisioner är ett utmärkt verkyg för att förbättra verksamheten. Lär dig grunderna i lyckad revisionsteknik - planering, genomförande och uppföljning och hur du effektiviserar dessa. 

Göteborg 13-15 Mars Stockholm 12-14 Juni Antal dagar: 3 Pris: 15,900 kr Kursledare: Gabriel Bosaeus  

   

IRCA - Lead Auditor Quality Management systems (in english)  

Learn how to audit as per the requirements of ISO 9001:2015 standard. Understand key elements of ISO 19011 and ISO/IEC 17021 Standards. Take part of key quality issues Learn how to plan an audit against a set of audit criteria. Successfully execute a quality management systems audit and create clear, concise and relevant audit reports.  

Copenhagen, DK , 17th of June Antal dagar: 5 Pris: 24500 DKK excl. VAT Instructor: Michael Fich

Intresseanmälan 

MILJÖ

Miljöarbete i ett livscykelsperspektiv

Grundutbildning i LCA och hur man kan använda sig av verktyget i miljöarbetet, miljökommunikation och hur resultaten kan användas i processerna. Kursen bidrar till att stärka företagets miljöarbete så att ni kan förbättra er miljöprestanda. Tillfället visar b.la på goda av exempel och genom kursen tillges du kunskap i att beakta produkters hela livscykel och på så sätt få bättre fokus på miljöarbetet och kan lägga resurserna där de gör mest nytta och ger bäst mervärde.  

Stockholm 16 Maj Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Marcus Wendin 


Miljölagstiftning 

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Detta underlättar ditt arbete med att tolka lagkrav, hantera förändringar, följa upp efterlevnaden och hantera myndighetsärenden inom området.  


Göteborg 20 Februari Stockholm 15 Maj Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Camilla Landén  

Intresseanmälan

ARBETSMILJÖLEDNING

NYA ISO 45001  

Denna utbildning bygger på den nya internationella standarden ISO45001 och syftar till att effektivisera organisationer genom att minska kostnader och ohälsa samtidgt som ni ökar medarbetarnöjdheten och undviker lagbrott. Tillsammans går vi igenom praktikfall blandat med teori och hur ni på ett effektivt sätt systematiserar arbetsmiljöarbetet.  

 

Göteborg 29 April Stockholm 20 Maj Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Jan-Olof Marberg 

  

Intern arbetsmiljörevision - ISO 45001  

Denna utbildning syftar till att utveckla din revisionsmetodik och vi går igenom standarden och hur den kan användas på bästa möjliga sätt. Med rätt verktyg så hjälper ISO45001 dig att systematisera, planera och följa upp på ett effektivt sätt.  

 

Göteborg 2-3 Maj Stockholm 3-4 Juni Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Martin Fred 

   

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud  

Denna kurs vänder sig i första hand till chefer som skall ta emot en fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt arbetsmiljö-/skyddsombud. Självklart kan alla som har ett allmänt intresse av arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa sig i ämnet också få utbyte av kursen. Ties kunskap inom rollfördelning och ansvar i arbetsmiljöarbete, övergripande arbetsmiljölagstiftning AML, AMF, SAM m.fl.  

Göteborg 26 April Stockholm 21 Maj Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Jan-Olof Marberg  

Intresseanmälan

IATF 16949 - KVALITET INOM FORDONSINDUSTRI

IATF 16949 - Krav & Verktyg  

Du får kunskap om IATF 16949 och hur du praktiskt tillämpar kraven. Företag som idag levererar till bilindustrin måste i princip vara certifierad enligt IATF 16949. Denna standard ger företag hjälp med att styra upp sina processer så att kundkrav och interna krav uppnås på ett effektivt sätt, Vi kommer att behandla dels standardkraven men även core tools som MSA, SPS och FMEA. 

Göteborg 14-15 Maj Jönköping 11-12 Juni Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Ali Kazemi 

 

IATF 16949- Internrevisions-utbildning

Kursen ger deltagarna kunskaper i revisionsteknik, core tools och kraven i IATF för att sedan användas på ett effektivt sätt utföra internrevisioner på det egna företaget. Kursens innehåll speglar de krav som IATF 16949 ställer på internrevisorer. Vi går även igenom vissa vanliga kundspecifika krav Kursen varvar teori och praktiska revisionsövningar.  

Jönköping 27-29 Maj Antal dagar: 3 Pris: 15,900 kr Kursledare: Christos Skodras 


VDA 6.3 Processrevision

En processrevision enligt VDA 6.3 är ett mycket effektivt sätt att genomföra revisioner i verksamheten genom att granska förutsättningarna för att leverera till fordonsindustrin. Metoden bygger på att påängsätta olika delar av organisationen beroende på hur väl man uppfyller kraven i VDA 6.3. Denna kurs ger endast en översiktsbild på hur VDA 6.3 fungerar. Man blir inte certifierad VDA 6.3 revisor efter denna utbilning.  

Jönköping 4-5 April Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Christos Skodras  

APQP och PPAP

  

Du får kunskap om hur man utför APQP, Advanced Product Quality Planning och genomför en PPAP (Production Part Approval Process) före tillverkning. APQP och PPAP innebär ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter.  

Genom att arbeta med APQP - PPAP ökar du din effektivitet och leveranssäkerhet.  

Jönköping 11 April Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Ali Kazemi  

Intresseanmälan

LIVSMEDEL

Krav för FSMS - ISO 22000 + FSSC 22000 inkl. en kort introduktion till HACCP  

ISO 22000 och FSSC 22000 är internationella standarder för säkrare och effektivare livsmedelsproduktion. FSSC bygger på ISO standarden, som bland annat innehåller krav på ett systematiskt förbättringsarbete och kriterier för hur du ska jobba med HACCP. Kursen tillger dig gedigen kunskap i hur man bör tänka för att kunna implementera och förvalta ett FSMS (Food Safety Management System).  

Stockholm 22-23 Maj Antal dagar: 2 Pris: 10,900 sek Kursledare: Selcuk Aydin  


NYA ISO 22000 inkl. en kort introduktion till HACCP 

Nya ISO 22000:2018 tillämpar ISO Structure (HLS), gemensam för alla ISO-standarder. Användare som är bekanta med ISO 22000: 2005 kommer att se att de flesta av kraven i ISO 22000: 2005 fortsätter i ISO 22000: 2018. Det finns dock en hel del förändringar från ISO 22000:2005 som du måste förbereda inför övergången så de uppfyller kraven i ISO 22000:2018. Genom denna kurs tillges du kunskap om befintliga kraven för FSMS men även om vad gäller ändringar och nya krav enligt ISO 22000:2018.  

Göteborg 9-10 Maj Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Selcuk Aydin 


Internrevision av FSMS 

  

Att kunna använda interna revisioner som ett effektivt verktyg. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt. Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet.  

 

Göteborg 18-19 Juni Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Selcuk Aydin  

Intresseanmälan

BRC Food Safety  

BRC Global Standard for Food Safety är en standard som flera av de stora dagligvarukedjorna i Sverige och Europa idag har som baskrav på sina leverantörer av egna märkesvaror. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i BRC Food och hur centrala krav och principer kan tillämpas i praktiken.

  

Stockholm 8-9 April Antal dagar: 2 Pris: 10,900 sek Kursledare: Selcuk Aydin  

EU's och KRAV®'s regler för ekologisk livsmedelsproduktion

EU ekologiskt är en certifiering och märkning som visar att produkten är odlad eller tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion. KRAV är Sveriges mest kända märkning för ekologisk mat, med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Kursen tillger dig kunskap i EU’s och KRAV’s krav, regler för ekologisk livsmedelsproduktion. 

Göteborg 5-6 Mars Stockholm 7-8 Maj Antal dagar: 2 Pris: 10,900 sek Kursledare: Tillfället genomförs i samarbete med HS Certifiering


SPÅRBARHET & HÅLLBARHET - SKOGSINDUSTRI

PEFC™ - Chain of custody 

Genomgång och tillämpning av krav i PEFC ST 2002 2013. Kursen tillger kunskap om PEFC som certifieringssystem, hur PEFC-standarden tas fram, hur granskning och kontroll går till och förklarar gruppcertifiering och entreprenörscertifiering. Du tilges kunskap i PEFC:s Skogsstandard och standardens inriktning och krav när det gäller produktion, miljö och sociala aspekter.  

Göteborg 16 Maj Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Fredrik Cederqvist 

FSC® - Chain of Custody 

Genomgång och tillämpning av krav i FSC standard för Chain of Custody. Vi hjälper dig och ditt företag att hantera kraven i FSC:s spårbarhetsstandarder.Under utbildningen kommer du få kunskaperna både gällande bakgrunden och värderingar samt alla grundläggande principerna för att vara startklar och uppdaterad för ditt företags FSC certifiering.  

Göteborg 25 April Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Fredrik Cederqvist  

FSC® - Controlled wood  

Genomgång och tillämpning av krav i FSC standard för FSC Controlled Wood FSC samt riskbedömning för Sverige. Du lär dig även att använda FSCs modell för riskanalys för att förebygga att otillåtet material används och blir en del i leverantörskedjan. Efter kursen vet du vilka krav ni behöver leva upp till för att klara och upprätthålla er FSC CW-certifiering.

Göteborg 14 Mars Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Fredrik Cederqvist  


LEDNINGSSYSTEM - MUTOR (ANTI-BRIBERY)

Introduktion till ISO 37001  

För potentiella kunder som har fått ansvar för anti-mutor i företaget och behöver vägledning från ISO 37001. Kursen tillger bakgrund, förklaring, konsekvenser och fördelar med ett ledningssystem som motverkar mutor.

Stockholm 23 Maj Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Eileen Berntsson KVALITET - JÄRNVÄGSINDUSTRI

Kvalitetsledningssystem inom Railway (IRIS)  

Du kommer att lära dig alla väsentliga uppgifter om IRIS-certifieringsprocessen, korrekt tolkning och förståelse av kraven i IRI, samt dess specifika bedömningsmetod på ett övergripande sätt. Du får tips och praktiska lösningar om hur du introducerar IRIS-standarden effektivt för ditt företag.Tillfället syftar bland annat också till att träna processorienterad revision, att öva de interna revisorernas korrekta beteende och fördjupa din nya kunskap genom många övningar. 

Stockholm 22-23 Maj Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Mikael Lindström 

 

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart vi kan. Allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av våra utbildningstillfällen!

Denna blankett samlar information som använder för att kontakta dig gällande våra kurser och skicka uppdateringar om kampanjer, specialerbjudanden och nyheter. Vi delar inte eller säljer din personliga information. Du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Sedan 1828 har vi på Bureau Veritas hjälpt företag och organisationer med att utveckla innovativa lösningar för att minska risker, förbättra prestanda och främja en hållbar utveckling.  

Certifiering. Utbildning. Rådgivning. Revision.  

Bureau Veritas Sverige  

www.bureauveritas.se t. 031-60 65 00 Fabriksgatan 13, 41250, Göteborg