Move forward with confidence

 Kurser, utbildningar och seminariedagar 2019

Våra kurser hålls i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping

Kvalitet- och miljöledning
Miljö
IATF
Livsmedel

Håll dig uppdaterad om våra utbildningar med vårt nyhetsbrev!


Gör en markering i kalendern den 20:e januari 2020, då vi anordnar vår högt uppskattade Scandinavian Quality Conference i Göteborg! Temat den här gången är "Hållbarhet i en föränderlig värld". Vi kommer att få höra om hur vi kan ta tillvara på mångfalden hos våra medarbetare för att stärka organisationen, om principerna inom cirkulär ekonomi och mycket mer. Anmälan öppnar inom kort. Save the date!


 Inspireras. Utvecklas. Implementera.

Ta del av Bureau Veritas utbildningar och utveckla er kunskap om standarder och hur dessa kan implementeras på just din organisation - på det mest effektiva sätt.  

  •  Ett certifierat kvalitetsledningssystem visar att ni tar frågor som kvalitet och kundtillfredsställelse på största allvar. 
  • Genom våra erfarna revisorer hjälper våra utbildningar företag och organisationer att implementera sin kvalitetsledning när det gäller kvalitetsarbetet och ledningssystem.  
  • För vem? Kurserna riktar sig till dig som vill ha en praktisk förståelse för innebörden av era befintliga eller potentiellt framtida standarder och lära er använda standarderna som hjälpmedel för att bygga och utveckla ledningssystem som skapar verklig affärsnytta.
  • Alla våra kurser kan skräddarsys för just dig och ditt företag, helt anpassat efter era behov och önskemål.  
  • Organisationers kvalitetsansvarige handskas ofta med utmaningar i att ledningssystem och kvalitetsfrågor fungerar som en integrerad och naturlig del av verksamheten. Genom våra utbildningar hjälper vi till med att öka chanserna till naturlig implementering.  
  • Alla våra kurser kan självklart även hållas på engelska / All courses can also be held in English  

Bureau Veritas Training

Sedan 1828 har vi på Bureau Veritas hjälpt organisationer världen över att utvecklas och effektiviseras genom certifiering, inspektion och rådgivning. Vi hjälper till med att utveckla innovativa lösningar för att minska risker, förbättra prestanda och främja en hållbar utveckling.  

"Utbildningen överträffade verkligen mina förväntningar. Toppbetyg! "  

Global HSEQ Manager på Conecranes om utbildningen Nyheter ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  

"Ordning och reda! Bra. Gott om tid för övningar, vilket känns skönt." Anställd på ABB, om utbildningen Grundkurs - ISO9001:2015 och ISO14001:2015  

"Jag är jättenöjd med kursen. Väldigt lärorikt, med mycket möjlighet till diskussioner och förklarande exempel. Mycket roligare och mer levande än jag hade trott på förhand! "  

Deltagare om utbildningen Internrevision ISO9001 &&ISO1400

”Bra presentation kombinerad med övning som gör att du funderar på hur det fungerar i verkligheten” 

Deltagare om kursen FSC® – CHAIN OF CUSTODY (COC) – UTBILDNING I TRE STEG 

”Bra att öva på ett praktiskt case och att skriva rapport och avvikelser och sedan gå igenom det. Mycket bra att få den direkta feedbacken.” Deltagare om kursen FSC® – CHAIN OF CUSTODY (COC) – UTBILDNING I TRE STEG  

Öppna utbildningar - 2019

OBS! Tänk på att det lönar sig att vara ute i god tid! Anmälan minst åtta veckor innan kursstart ger 20% rabatt. Fyra veckors framförhållning ger 10% rabatt. 

Medlem i FKG? Det ger dig 20% rabatt på våra utbildningar! Ange medlemsskap vid anmälan. Rabatten går ej att kombinera med Early Bird.


Våra utbildningar

KVALITET OCH MILJÖLEDNING

Grundkurs - ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  

Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem innebär nöjda kunder och maximerad kostnadseffektivitet genom bl.a. engagerade medarbetare. I denna kurs går vi igenom kraven och lär känna nyttan med ledningssystemen, deras framgångsfaktorer samt kännedom om hur de bidrar till ökad effektivitet.  

Göteborg 22-23 oktober Stockholm 22-23 oktober Stockholm 3-4 december Malmö 4-5 november 

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Christos Skodras, Ali Kazemi och Gabriel Bosaeus  

Internrevision - ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  

Interna revisioner är ett utmärkt verkyg för att förbättra verksamheten. Lär dig grunderna i lyckad revisionsteknik - planering, genomförande och uppföljning och hur du effektiviserar dessa. Vi går dessutom igenom kraven i standarderna utifrån en revisionsaspekt.

  

 

Göteborg 7-9 oktober Stockholm 2-4 december 

Antal dagar: 3 Pris: 15,900 kr Kursledare: Gabriel Bosaeus  

   

IRCA - Lead Auditor Quality Management systems (in english)  

Learn how to audit as per the requirements of ISO 9001:2015 standard. Understand key elements of ISO 19011 and ISO/IEC 17021 Standards. Take part of key quality issues Learn how to plan an audit against a set of audit criteria. Successfully execute a quality management systems audit and create clear, concise and relevant audit reports.  

  Copenhagen, DK , 11th of November  

Number of days: 5 Price: 24500 DKK excl. VAT Instructor: Michael Fich

Anmäl mig! 

MILJÖ

Miljöarbete i ett livscykelsperspektiv

Grundutbildning i LCA och hur man kan använda sig av verktyget i miljöarbetet, miljökommunikation och hur resultaten kan användas i processerna. Kursen bidrar till att stärka företagets miljöarbete så att ni kan förbättra er miljöprestanda. Tillfället visar bl.a. på goda av exempel och genom kursen tillges du kunskap i att beakta produkters hela livscykel och på så sätt få bättre fokus på miljöarbetet och kan lägga resurserna där de gör mest nytta och ger bäst mervärde.  

Göteborg 4 oktober Stockholm 11 november 

Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Marcus Wendin 

Miljölagstiftning 

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Detta underlättar ditt arbete med att tolka lagkrav, hantera förändringar, följa upp efterlevnaden och hantera myndighetsärenden inom området.  


Stockholm 11 november 

Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Camilla Landén  

Anmäl mig!

ARBETSMILJÖLEDNING

NYA ISO 45001  

Denna utbildning bygger på den nya internationella standarden ISO45001 och syftar till att effektivisera er organisation genom att minska kostnader och ohälsa samtidigt som ni ökar medarbetarnöjdheten och undviker lagbrott. Tillsammans går vi igenom praktikfall blandat med teori och hur ni på ett effektivt sätt systematiserar arbetsmiljöarbetet.  

 


Göteborg 4 november Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Martin Freed

  

Intern arbetsmiljörevision - ISO 45001  

Denna utbildning syftar till att utveckla din revisionsmetodik och vi går igenom standarden och hur den kan användas på bästa möjliga sätt. Med rätt verktyg så hjälper ISO45001 dig att systematisera, planera och följa upp på ett effektivt sätt.  

 


Göteborg 5-6 november Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Martin Freed 

   


Anmäl mig!

IATF 16949 - KVALITET INOM FORDONSINDUSTRI

IATF 16949 - Krav & Verktyg  

Du får kunskap om IATF 16949 och hur du praktiskt tillämpar kraven i standarden. Företag som idag levererar till bilindustrin måste i princip vara certifierad enligt IATF 16949. Denna standard ger företag hjälp med att styra upp sina processer så att kundkrav och interna krav uppnås på ett effektivt sätt. Vi kommer att behandla dels standardkraven men även core tools som MSA, SPS och FMEA.  

  Göteborg 19-20 november Jönköping 17-18 december 

  Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Ali Kazemi 

 

IATF 16949- Internrevisions-utbildning

Kursen ger deltagarna kunskaper i revisionsteknik, core tools och kraven i IATF för att sedan användas på ett effektivt sätt utföra internrevisioner på det egna företaget. Kursens innehåll speglar de krav som IATF 16949 ställer på internrevisorer. Vi går även igenom vissa vanliga kundspecifika krav. Kursen varvar teori och praktiska revisionsövningar. Utbildningen är utformad så att man uppfyller grundkraven för internrevisorer enligt IATF 16949.  

  Jönköping 19-21 november  


Antal dagar: 3 Pris: 15,900 kr Kursledare: Christos Skodras 


VDA 6.3 Processrevision

En processrevision enligt VDA 6.3 är ett mycket effektivt sätt att genomföra revisioner i verksamheten genom att granska förutsättningarna för att leverera till fordonsindustrin. Metoden bygger på att poängsätta olika delar av organisationen beroende på hur väl man uppfyller kraven i VDA 6.3. Denna kurs ger endast en översiktsbild på hur VDA 6.3 fungerar. Man blir inte certifierad VDA 6.3 revisor efter denna utbildning.  

Jönköping 8-9 oktober

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Christos Skodras  

Anmäl mig!

IATF 16949 - KVALITET INOM FORDONSINDUSTRI

Nya AIAG-VDA FMEA 

FMEA är ett verktyg som används för att analysera effekten av feltyper som kan uppstå i exempelvis produktionsprocesserna eller vid en nykonstruktion av produkt. Du lär dig genom den här utbildningen metodiken för att förutse och förebygga fel. Göteborg 24 september Stockholm 7 oktober Jönköping 15 oktober Jönköping 6 december  

Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Ali Kazemi och Christos Skodras 

APQP och PPAP

Du får kunskap om hur man utför APQP (Advanced Product Quality Planning) och genomför en PPAP (Production Part Approval Process) före tillverkning. APQP och PPAP innebär ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter och processer.  

Genom att arbeta med APQP - PPAP ökar du din effektivitet och lär dig hur du arbetar förebyggande för att minimera risker.  

Jönköping 25 november  

Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr Kursledare: Ali Kazemi  


LIVSMEDEL

Krav för FSMS - ISO 22000 + FSSC 22000 inkl. en kort introduktion till HACCP  

ISO 22000 och FSSC 22000 är internationella standarder för säkrare och effektivare livsmedelsproduktion. FSSC bygger på ISO standarden, som bland annat innehåller krav på ett systematiskt förbättringsarbete och kriterier för hur du ska jobba med HACCP. Kursen tillger dig gedigen kunskap i hur man bör tänka för att kunna implementera och förvalta ett FSMS (Food Safety Management System).  

Göteborg 1-2 oktober Stockholm 17-18 december Antal dagar: 2 Pris: 10,900 sek Kursledare: Selcuk Aydin  


NYA ISO 22000 inkl. en kort introduktion till HACCP 

Nya ISO 22000:2018 tillämpar ISO Structure (HLS), gemensam för alla ISO-standarder. Användare som är bekanta med ISO 22000: 2005 kommer att se att de flesta av kraven i ISO 22000: 2005 fortsätter i ISO 22000: 2018. Det finns dock en hel del förändringar från ISO 22000:2005 som du måste förbereda inför övergången så de uppfyller kraven i ISO 22000:2018. Genom denna kurs tillges du kunskap om befintliga kraven för FSMS men även om vad gäller ändringar och nya krav enligt ISO 22000:2018.  

Göteborg 8-9 oktober Stockholm 7-8 november Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Selcuk Aydin 


Internrevision av FSMS 

  

Att kunna använda interna revisioner som ett effektivt verktyg. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt. Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet.  

 

Göteborg 15-16 oktober Göteborg 12-13 december Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Selcuk Aydin  

Läs om FSSC 2000 och ISO 22000 här!


Anmäl mig!

SPÅRBARHET & HÅLLBARHET - SKOGSINDUSTRI

FSC® - Kurspaket (kan delas upp) - FSC® CoC - Införa FSC® CoC - Internrevision FSC® CoC

Kurserna tas med fördel i kombination, men kan också tas var för sig. Första dagen är en grundläggande kurs med genomgång av kraven i FSC®-standarden för Chain of Custody baserad på praktiska övningar. Du får även kunskaper både gällande bakgrunden och grundläggande principer. Andra dagen fördjupar vi oss i införandet av FSC® STD 40-004 standarden samt ytterligare krav som man ska känna till som ansvarig för ett Chain of Custody-system. Sista dagen är ett komplement särskilt anpassat till dig som ska genomföra internrevisioner.

Göteborg 6-8 november  

Antal dagar: 3 Pris: 15,900 kr  

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr

Antal dagar: 1 Pris: 5,900 kr 

Kursledare: Fredrik Cederqvist 
LEDNINGSSYSTEM - MUTOR (ANTI-BRIBERY) 

Introduktion till ISO 37001  

För potentiella kunder som har fått ansvar för anti-mutor i företaget och behöver vägledning från ISO 37001. Kursen tillger bakgrund, förklaring, konsekvenser och fördelar med ett ledningssystem som motverkar mutor.

Stockholm 6 december Antal dagar: 1 Pris: 5,900 krKVALITET - JÄRNVÄGSINDUSTRI

Kvalitetsledningssystem inom Railway (IRIS)  

Du kommer att lära dig alla väsentliga uppgifter om IRIS-certifieringsprocessen, korrekt tolkning och förståelse av kraven i IRIS, samt dess specifika bedömningsmetod på ett övergripande sätt. Du får tips och praktiska lösningar om hur du introducerar IRIS-standarden effektivt för ditt företag.Tillfället syftar bland annat också till att träna processorienterad revision, att öva de interna revisorernas korrekta beteende och fördjupa din nya kunskap genom många övningar. 

  Stockholm 9-10 december

Antal dagar: 2 Pris: 10,900 kr Kursledare: Mikael Lindström 

 

Anmäl mig!

Fyll i anmälningsformuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av våra utbildningstillfällen!

Denna blankett samlar information som använder för att kontakta dig gällande våra kurser och skicka uppdateringar om kampanjer, specialerbjudanden och nyheter. Vi delar inte eller säljer din personliga information. Du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Sedan 1828 har vi på Bureau Veritas hjälpt företag och organisationer med att utveckla innovativa lösningar för att minska risker, förbättra prestanda och främja en hållbar utveckling.  

Certifiering. Utbildning. Rådgivning. Revision.  

Bureau Veritas Sverige  

www.bureauveritas.se t. 031-60 65 00 Fabriksgatan 13, 41250, Göteborg