Bureau Veritas fordonsmässa är tillbaka!

Är ditt företag redo för ökad kvalitet, större kundfokus och en företagskultur där ständiga förbättringar eftersträvas?

Skriv upp mig! >>

Bureau Veritas 4:e årliga Kvalitetskonferens inom Automotive

6:e September 2019

Elite Stora Hotellet, Jönköping

Kvalitet inom fordonsindustrin 2019 närmar sig....

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Fordonsindustrin är en flitig användare av olika kvalitesverktyg och sätter verkligen begreppen på kartan. Det får inte bara stanna vid införandet av visioner och verktyg. Man måste effektivt kunna omsätta och lita på att hela verksamheten och leverantörskedjan varaktigt genomsyras av gott ledarskap, engagemang hos medarbetarna, faktabaserade beslut och vård av relationer. 

Verktygen är starka och konkreta. Lean, Six Sigma, Kaisen, Riskanalys och Visuell styrning är några av de nödvändiga verktyg som bör vara på plats för att nå ett bra resultat. Syftet med detta är att uppnå en företagskultur med kundfokus och en miljö för ständiga förbättringar som aktivt bidrar till framgång och stabila processer.

Vi ser fram emot att få höra om företag som lyckats med att få fart på sina ledningssystem och hanterar problem och möjligheter på ett framgångsrikt sätt. Under evenemanget kommer vi att få höra om den nya AIAG-VDA FMEA-handboken!

Program

8:45 – 9:30 – Registrering, frukost och mingel  

9:30 – Välkomnande och presentation av konferencier Gabriel Bosaeus  

9:45 – Anders Birgersson, VD och konsernchef VBG Group ”Långsiktigt fokus på lönsamhet och tillväxt – Hur värdebaserat ledarskap och en stark företagskultur skapar värde för kunder, anställda och aktieägare”  

10:45 John Öster – Head of Management System and Audits & Assessments, Volvo Cars "ISO 9001 i ett agilt ramverk och arbetssätt"  

11:30 – Ali Kazemi bekantar oss med nya AIAG-VDA FMEA  

12:15 – Lunch  

13:30 - Andreas Fabo – Vice President Purchasing, Quality, Scania "Scania & hur vi tillsammans når bra kvalitet "  

14:30 - Fika 

14:45 - Peter Bryntesson – Ansvarig forskningsprogram och Senior Leader and Advicer, FKG "Teknikväxlingar i fordonsindustrin, elektrifiering, autonom körning, uppkopplade fordon och industri 4.0."  

15:45 - Avslut och tack!  

 


Dessa är våra väl utvalda talare:

Anders Birgersson, VD och konsernchef, VBG Group

Långsiktigt fokus på lönsamhet och tillväxt – Hur värdebaserat ledarskap och en stark företagskultur skapar värde för kunder, anställda och aktieägare

VBG Group är en internationell industrikoncern med mer än 1 600 medarbetare i 18 länder. Anders Birgersson har sedan 2001 arbetat som VD och Koncernchef för VBG Group AB. VBG Group ABs B-aktie är sedan 1987 noterad på Nasdaq Stockholm och finns idag på Mid Cap-listan.


John Öster, Head of Management System and Audits & Assessments, Volvo cars

ISO 9001 i ett agilt ramverk och arbetssätt

John har 22 års erfarenhet från fordonsindustrin och är civilingenjör i teknisk fysik. Han har arbetat för Volvo Cars sedan 1994, främst inom teknikledning och affärsutvecklingspositioner. För närvarande är han ansvarig för Volvo Personvagnars Management System, inklusive revisioner, assessments och certifiering inom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 26262.


Andreas Fabo, Vice President Purchasing, Quality, Scania 

Scania & hur vi tillsammans når bra kvalitet 

Andreas har varit anställd på Scania sedan 2002 och har från 2005 arbetat med leverantörskvalitet. Han är sedan 2013 globalt ansvarig inom Scania för leverantörskvalitet.  

Andreas ger oss en överblick av Scania som företag, hur de jobbar tillsammans med sina leverantörer samt erfarenheter kopplade till när de når framgång tillsammans inom området kvalitet.


Peter Bryntesson, Ansvarig Forskningsprogram och Senior Leader and Advicer, FKG

Peter kommer att uppmärksamma oss på de teknikväxlingar han ser i fordonsindustrin just nu och lyfta ämnen som elektrifiering, autonom körning, uppkopplade fordon och industri 4.0.

FKG - Fordonkomponentgruppen, är branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. I korthet arbetar organisationen för att stärka leverantörers ställning genom bland annat branschanalys, juridisk hjälp och partnernätverk. 


Ali Kazemi, Operations Manager och Produktansvarig för Kvalitet och Automotive, Bureau Veritas Certification

Ali presenterar övergripande innehållet i den Nya AIAG-VDA FMEA-handboken. 

Han berättar bland annat vad som krävs av ledningen och arbetsgruppen för att på ett framgångsrikt sätt kunna utnyttja verktyget till att göra en analytisk riskbedömning, vilket i längden hjälper er att få ner verksamhetens kostnader och öka kundnöjdheten.

Ali är en av våra utbildare som håller i kursen Nya AIAG-VDA FMEA. 


Är du medlem i FKG? Grattis, det ger dig 50% rabatt på deltagaravgiften!

Självklart kommer jag! Ta mig till anmälan! >>

Bureau Veritas Sweden Fabriksgatan 13 412 50 Göteborg  

P: +46 (0)31 606500 M: info@se.bureauveritas.com W: www.bureauveritas.se